Doanh nghiệp thành lập vào năm 2017 đạt kỷ lục, cao nhất trong lịch sử

Người đăng: Đậu Hồng Ngày đăng: 31/10/2017 09:59:53 Lượt view: 1269 lượt xem

Tính chung 10 tháng năm nay, cả nước có 105.125 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.021,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% về số doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, trong tháng 10, cả nước có 11.158 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng, tăng 29,6% về số doanh nghiệp và tăng 48% về số vốn đăng ký so với tháng trướ.  Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 14,2% so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng năm nay, cả nước có 105.125 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.021,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% về số doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. 

Doanh nghiệp thành lập vào năm 2017 đạt kỷ lục, cao nhất trong lịch sử

Trong 10 tháng có tới 105.125 doanh nghiệp thành lập mới

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ.

Nếu tính cả 1.414,5 nghìn tỷ đồng của hơn 29,5 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2017 là hơn 2.436 nghìn tỷ đồng.

Văn phòng chia sẻ giá rẻ giải pháp tốt nhất dành cho các doanh nghiệp mới thành lập

Bên cạnh đó, còn có 22.765 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên gần 128 nghìn doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng là 976,4 nghìn người, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ngành nghề kinh doanh chính, trong 10 tháng năm 2017, ngành bán buôn, bán lẻ có số doanh nghiệp thành lập đông đảo nhất với 37.800 doanh nghiệp. Các ngành nghề khác như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp xây dựng, khoa học, công nghệ…cũng tăng mạnh.

Tuy vậy, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2017 là 9.794 doanh nghiệp, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Dịch vụ văn phòng chia sẻ 168 hỗ trợ thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp rút ngắn giai đoạn trong kinh doanh. 

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng là 52.782 doanh nghiệp, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 19.619 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 11,6% và 33.163 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 0,1%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn chủ yếu là các công ty trách nhiệm hữu hạn. Doanh nghiệp tư nhân, hợp doanh chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

OFFICE168 cung cấp dịch vụ Văn phòng chia sẻ quận 1